FaktureringsprogramBedrifter av en viss størrelse er helt avhengig av å ha gode rutiner for faktura og regnskap for å ha kontroll på at man får betaling for produktene eller tjenestene man leverer. Til dette trenger man et faktureringsprogram.


På Faktureringsprogram.no har vi laget en oversikt over ulike faktureringsprogram som er tilgjengelig på markedet, med informasjon, videosnutter og priser for de ulike programmene.

.

De aller fleste faktureringsprogrammer er bygget opp på samme måte. Man legger til produkter og kunder, og knytter disse sammen i en ordre, og deretter kan man velge om man vil sende ut faktura på e-post eller papir.


Når du skal velge fakturaprogram står du overfor 3 valg:


  1. Gratis fakturaprogrammer
  2. Regnskapsprogrammer (både faktura og regnskap)
  3. Online fakturaprogram

Les mer om fordelene med de ulike typer fakturaprogrammer, og sammenlikne priser og brukergrensesnitt ved å se på videoklipp av forskjellige faktureringsprogram.